Spuszczel pospolity

Spuszczel pospolity to jeden z najbardziej uciążliwych szkodników żerujących na drewnie, w Polsce. Szkodnik ten ten z racji swoich sporych rozmiarów oraz zniszczeń w konstrukcjach budynków, jakie powoduje, jest bardzo często przyczyną zatrudnienia specjalistów od zwalczania tego typu owadów. Ze względu na swoją powszechność w gospodarstwach nazywany jest Spuszczelem domowym

Spuszczel – charakterystyka i wygląd

Spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus) jest chrząszczem z rodziny kózkowatych (Cerambycidae), wśród których rozróżniamy ponad 20 tys. gatunków na świecie i ponad 190 w Polsce. Do obszarów występowania tego owada należy zaliczyć Europę, Azję, Amerykę Północną, oraz południową część Afryki. W dojrzałej postaci Spuszczel domowy ma wydłużony odwłok, charakterystyczne długie czułki ciągnące się wzdłuż ciała. Samiec Spuszczela dorasta do 2 cm długości, Samica jest większa (dorasta do 2,5 – 3 cm), a jej ciało zakończone jest pokładełkiem. Spuszczele żyją do 25 dni. Larwy tych owadów są białe, mają pierścieniowate podłużne ciało i Rozwijają do 3 cm długości. Larwy spuszczela tworzą w drewnie otwory (od 1 do 8 mm), które wypełnione są mączką drzewną, oraz odchodami szkodnika.

Cykl rozwojowy spuszczela

Spuszczel pospolity rozmnaża się między początkiem czerwca a końcem sierpnia, a w bardzo sprzyjających warunkach cały rok. Samica Spuszczela podczas poszukiwania miejsc do składania jaj jest bardzo mobilna. Składa od 150 do 200 jaj w szczelinach, pęknięciach, a nawet w miejscach nieosłoniętych. Czas wylęgu larw to od 5 do 18 dni. Larwy od razu po wylęgu zaczynają drążyć kanaliki. Larwa Spuszczela po ok. 2 – 3 latach przechodzi w stadium poczwarki, które trwa ok. 10 – 20 dni.

Rodzaje drewna narażone na spuszczela

Spuszczela można spotkać w każdym gatunku drewna, ale preferuje gatunki iglaste. Najczęściej występuje on w drewnie mającym 1 – 8 lat, choć odnotowane są przypadki żerowania na drewnie znacznie starszym – dochodzącym nawet do 250 lat. Spuszczela domowego można spotkać w przeróżnych elementach konstrukcji i wyposażenia domu takich jak: więźba dachowa, ściany, murłaty, krokwie, płatwie, jętki, drewno konstrukcyjne, słupy podporowe, tarasy, podłogi, schody, a nawet meble. Spuszczel domowy jest z reguły ciepłolubny i nie przeszkadza mu kontakt z innymi szkodnikami drewna.

Zwalczanie i likwidacja spuszczela domowego

Obecność Spuszczela można rozpoznać po otworach w elementach drewnianych, oraz wysypującej się z nich mączce drzewnej. Metodami zwalczania Spuszczela z drewna jest najczęściej fumigacja danego elementu, lub rzadziej stosowana iniekcja ciśnieniowa.